Haveforeningen Byhaverne i Svendborg.

Vores nye port skænket af vurderingsudvalget.
Vores nye port skænket af vurderingsudvalget.
Mogens klipper snoren med guldsaksen
Mogens klipper snoren med guldsaksen
Vurderingsudvalg i Byhaverne
Vurderingsudvalg i Byhaverne

Vores nye port skænket af vurderingsudvalget.

Velkommen til en af Svendborg kredsens mindste haveforeninger.

Byhaverne blev stiftet d. 23. maj 1984 og er i dag bestående af 38 kolonihaver.

Vi har beliggenhed i et dejligt område bag Karen Skramsvej i Tved og grænser op til Ørbækvej og Ring Nord. Vi har et godt fællesskab og er en børnevenlig haveforening. Vi har årlige sammenkomster, hvor vi drøfter vores haver, bytter planter, div. og uddeler gode råd m.m. Vi holder naturligvis også traditionelle begivenheder, såsom Sankt Hans, med fællesspisning og meget mere. 

Ved ønske om medlemsskab samt køb af have i Byhaverne, se nærmere information under fanen "køb/salg af haver". 

Nyt lige nu


Indkaldelse til generalforsamling

 

Torsdag, den 23. marts 2023 kl. 19 i Fredens Sognehus, Glarmestervej 8, Svendborg

 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 1. marts 2023. Forslag kan sendes på mail til formand.byhaverne@outlook.dk eller afleveres i kassererens postkasse Walkendorffsvej 70, 5700 Svendborg.

Årsregnskab, budget og indkomne forslag vil være medlemmerne i hænde senest 15. marts 2023.

 

Dagorden

 

 1. Velkomst ved formanden.

 

 1. Valg af dirigent og referent

 

 1. Valg af stemmeudvalg (3 m/k)

 

 1. Beretning ved formanden

 

 1. Årsregnskab ved kassereren

 

 1. Indkomne forslag

 

 1. Gennemgang og godkendelse af budget ved kassereren

 

 1. Valg af formand (2 år) Søren modtager genvalg

 

 1. Valg af kasserer (2 år) (Anni er valgt i 2022)

 

 1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) (David modtager ikke genvalg)

 

 1. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter (1 år)

 

 1. Valg af 2 revisorer (2 år) Dennis og Tove modtager genvalg

 

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter (1 år)

 

 1. Valg af 2 repræsentanter til kredsens repræsentantskab (1 år) (1 fra bestyrelse + 1 medlem)

 

 1. Valg af 2 suppleanter til kredsens repræsentantskab (1 år) (1 fra bestyrelse + 1 medlem)

 

 1. Valg af vurderingsudvalg

 

 1. Eventuelt (her kan intet besluttes)

 

Foreningen er vært med øl, vand, kaffe og kage.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


unsplash