Januar

1. januar nyt regnskabsår starter

Udarbejde budget og årsregnskab

Udskrive fakturaer 1. haveleje inden 20. januar

Booke lokale til afholdelse af generalforsamling  

Februar

Revidere regnskab sammen med revisorer

Udsende indkaldelse til generalforsamling som afholdes inden 3 mdr. efter regnskabsårets afslutning (31/12). Indkaldelsen skal udsendes med 30 dages varsel, forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 21 før generalforsamlingen. 8 dage før generalforsamlingen udsendes indkomne forslag til medlemmerne

Booke dirigent til generalforsamlingen  

Udarbejde beretning, stemmesedler m.m. til generalforsamlingen

Marts

Afholde generalforsamling

Konstituering af bestyrelse

Udarbejde årsplan over årets aktiviteter, herunder pligtarbejde

Hvis vejret tillader det sættes der vand på anlægget

Tjekke om der mangler grus i bunken til salg

April

1. april havesæsonen starter

Maj

Aflæse vandmålere

Gennemgang af haverne

Juni

Aflæse vandmålere

Gennemgang af haverne

Skt. Hans

Juli

Aflæse vandmålere

Gennemgang af haverne

August

1. august skal alle hække være klippet

Aflæse vandmålere

Gennemgang af haverne

September

Aflæse vandmålere

Gennemgang af haverne

Udskrive fakturaer 2. haveleje inden 20. september

Oktober

1. oktober slutter havesæsonen

November

I starten af november lukkes der for vandet

Når den første frost har været, tjekkes om alle har nedtaget deres vandmåler. Dem der mangler at nedtage måler bliver registreret og der skrives en ny vandmåler på næste haveleje

December

31/12 regnskabsåret afsluttes

unsplash