Takster og gebyrer 2021

Takster og gebyrer Haveforeningen Byhaverne

Haveleje kr. 1650 (forfalder 1.1.)

Opsparing Vand/el/vedligehold kr. 400 (forfalder 1.1.)

Indmeldelse kr. 500

Renovation 135 kr. pr. hus i boligbidrag + beløb pr.beholder/tømning (bliver indregnet i havelejen)

Kolonihaveforbundet 330 kr. (Er indregnet i havelejen)

Sydøstfyn Kolonihavekreds 60 kr. (Er indregnet i havelejen)

jordleje 1,22 kr. pr. m2 (Er indregnet i havelejen)

Vandmåler 290 kr. 

Vandforbrug pr. m3 25 kr. 

Elforbrug pr. KW 3 kr. 

Venteliste 100 kr. 

Påtale 500 kr. 

Bod ved for sen betaling 500 kr. 

Bod fravær fra fællesarbejde pr. gang 500 kr. 

Vurdering af have 500 kr. 

Leje af fælleshus, weekend 300 kr. - hverdag 100 kr. 

Brandforsikring 265 kr. PLIGTIG 

Bygningskasko 525 kr. 

Indbo 195 kr. 

unsplash