Venteliste

Sådan fungerer vores venteliste:

Hvem
På ventelisten kan optages personer, som ønsker at købe en kolonihave samt eksisterende medlemmer af en haveforening, som ønsker at købe en anden have i stedet for den de har.

Gebyr

Det koster 100 kr. om året at stå på ventelisten. Beløbet indbetales til konto i Arbejdernes Landsbank reg.nr.5378 kontonr. 0551127. Send samtidig en mail til formand.byhaverne@outlook.dk med oplysning om ønsker, navn, adresse, telf.nr. og E-mail.

Optagelse
Optagelse på ventelisten kan kun ske ved henvendelse til formanden.

Placering
Placering på ventelisten sker efter indbetalingsdato. Eksisterende medlemmer i haveforeningen placeres dog altid foran andre på ventelisten.

Adresseændring
Hvis du flytter, skal du meddele adresseændring til formanden, enten ved at fremsende et brev eller ved at sende en mail.

Din indbetaling er gældende i et år fra den dato du indbetaler. Du skal selv holde øje med, hvornår den udløber på dato og evt. forny dit medlemskab på ventelisten. Hvis du indbetaler rettidigt hvert år, beholder du dit nummer på ventelisten.

unsplash