Fællesarbejde

Fællesarbejde 2020

Hold og datoer for fællesarbejde 2020:

Hold 1 har fællesarbejde følgende datoer: 5/4– 10/5 – 2/8 –11/10

Have nr:  1b- 4 - 10- 13 - 15 - 22 - 27 - 29 - 33 - 31 - 23a

afbud skal ske til ??

Hold 2 har fællesarbejde følgende datoer:5/4 – 7/6 – 30/8 –11/10

Have nr: 1a - 2a - 2 - 8- 11 - 14 - 19 - 23 - 24 -30 - 32 - 35

afbud skal ske til ??

Hold 3 har fællesarbejde følgende datoer: 5/4 –5/7 – 20/9 – 11/10

Have nr:  1c- 1 -3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 18 - 26 - 28 - 34 - 20 - 7

afbud skal ske til ??

Fællesarbejdet den 5/4 og den 11/10 er fra kl. 9 – 12

De øvrige fællesarbejder er fra kl. 10 – 12

Såfremt du er forhindret på din fællesarbejdsdag kontakter du

kontaktpersonen og giver besked om hvilken anden fællesarbejdsdag du så kommer på.

Fællesarbejde 2019

Hold og datoer for fællesarbejde 2019:

Hold 1 har fællesarbejde følgende datoer:  7/4– 28/4 – 14/7 – 6/10

Have nr:  1- 1c -6 - 8 - 11- 13 - 19 - 26 - 27 - 28 - 33 - 31

afbud skal ske til Anni på telf. 25 38 46 93

Hold 2 har fællesarbejde følgende datoer: 7/4 – 12/5 – 15/9 – 6/10

Have nr: 1a - 1d- 3 - 7- 10 - 12 - 15 - 23 - 24 -30 - 32 - 35

afbud skal ske til Søren på telf. 23 61 38 29

Hold 3 har fællesarbejde følgende datoer: 7/4 –16/6 – 18/8– 6/10

Have nr:  1b -2 - 4 - 5 - 9 - 14 - 18 - 22 - 23a - 29 - 34

afbud skal ske til Maya på telf. 31 12 94 24

Fællesarbejdet den 7/4 og den 6/10 er fra kl. 9 – 12

De øvrige pligtarbejder er fra kl. 10 – 12

Såfremt du er forhindret på din fællesarbejdsdag kontakter du

kontaktpersonen og giver besked om hvilken anden fællesarbejdsdag du så kommer på.

Uddrag fra vores vedtægter

§ 9.  Fællesarbejde

9.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til området, samt ved vedlige­holdelse af foreningens fælles faciliteter.

Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.

9.2. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en afgift fastsat af general­forsamlingen. Pålagt afgift betragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

unsplash