Køb af have

Køb af have

Ventetiden på køb af en have afhænger af, hvilken have man ønsker. Hvis man ikke har særlige krav om størrelse, stand, pris eller beliggenhed, er der normalt ikke ret lang ventetid på en have. Priserne afhænger meget af husets alder, stand og størrelse. Haver er de seneste år blevet solgt for mellem kr. 10000 og kr. 350000. Vi følger strengt Kolonihaveforbundets regler om havesalg og maksimumpriser, og havehandler uden om foreningen er ugyldige. De fleste haver er omkring 350 m2.

Bebyggelse: Hovedhus må dog max. være 30 m2. Intet byggeri må opføres tættere end 2,5 m. fra skel, og må ikke være højere end max. 3,5 m.

Der er en udvendig vandstander i alle haver. Tilslutning af vand inde i huset kræver et lovligt afløb; dvs. en samletank. Tilladelse skal søges hos kommunen. Samtidig skal haveforeningens bestyrelse godkende indgreb i vandinstallationerne og det er et autoriseret kloakmesterfirma, der skal installere den. P.t. har flere haver nedgravet samletanke.

Haveforeningens vand er ikke gravet ned i frostfri dybde, og der er derfor kun åbent for vandet i sæsonen 1. april til 1. november hvis vejret/frosten tillader det.

Der er ikke kloakeret i foreningen.

Flere haver har indlagt el.

De fra ventelisten, der er interesseret i at købe, kontakter formanden og lader sig skrive op på en købeliste i havens salgsmappe. Der skal i forbindelse med opskrivningen gives information om telefonnummer man kan kontaktes på.Er der ved tidsfristens udløb skrevet flere personer op, tilbydes haven til den, som på den pågældende haves venteliste har højest anciennitet. Ønsker personen alligevel ikke at købe haven, tilbydes haven til den med næsthøjest anciennitet og så fremdeles. Hvis bestyrelsen ikke inden for en uge kan komme i kontakt med det medlem der har den højeste anciennitet, tilbydes haven til den med næsthøjest anciennitet og så fremdeles.

Handel med haver kan IKKE ske ved fuldmagt. Det vil sige, kan køber ikke personligt deltage i handlen senest 14 dage efter tidsfristen for opskrivning på købelisten, vil haven blive tilbudt til den næste køber på købelisten.

Hvis flere ønsker samme have, går det efter placering på ventelisten. (datoen for indbetalingen af de 100 kr.) Hvis ingen fra ventelisten har ønsket at købe haven til salgsprisen/vurderingsprisen, bliver den sat til salg uden for ventelisten. Hvis der er haver til salg uden for ventelisten kan de ses på hjemmesiden www.byhaverne-svendborg.dk og i tavlerne i koloninen.

Haverne kan ses udefra. Lad være med at gå ind i en have uden at være inviteret. Hvis der ønskes at se nærmere på en have, kontakter du formanden for foreningen.

Køber og sælger skal blive enige om en overtagelsesdato og en pris.

Vurderingsprisen er den højeste pris, haven må sælges for. Du må derimod gerne forhandle en lavere pris med sælger.

Sælgeren kan ikke kræve at du skal købe møbler, haveredskaber, drivhus og lignende, som ikke er indgået i vurderingen. Han eller hun må derimod gerne tage det med sig.

Eller I kan blive enige om en pris for indboet.

Du skal som køber godkendes af foreningen. Derefter kontakter I formanden og laver en aftale om, hvornår handlen skal foregå.

Hvis du og sælger har lavet aftale om køb af indbo, skal I afregne dette beløb separat.

Ovenstående er den ENESTE måde, man kan købe have på i HF Byhaverne.

Aftaler om køb uden om foreningen er ugyldige.

Som kolonihaveejer er du medlem af en haveforening og er dermed underlagt foreningens vedtægter og ordensregler.  Du skal også regne med at få udgifter til eventuelle forsikringer (hus/indbo), vand og evt. el,  vedligeholdelse af huset(træbeskyttelse/maling/reparationer) samt eventuelt haveredskaber, plæneklipper og hækklipper.

unsplash