Udvalg

Vandudvalg, Byggeudvalg, Fælleshusudvalg, Festudvalg, Toiletudvalg

Vandudvalg: 

Opgaven er at montere og afmontere vandmålere i forbindelse med, at der åvbnes for vandet ved sæsonens åbning omkring 1. april, hvis vejret tillader (frost), samt når der lukkes for vandet ved sæsonens afslutning omkring 1. november (frost). Målerne opbevares i fælleshuset. Vandudvalget åbner og lukker for vandet i brønden ved P-pladsen. Vandudvalget kontaktes ved brud på rør, utæthed eller lignende. 

Dennis have 9, Jan have 2a, Annette have 1 b. 

Byggeudvalg:

Havelejere kan henvende sig til byggeudvalget med spørgsmål om byggeregler ved ny- om-og tilbygning, opmåling m.v. Udvalget har intet ansvar. Bestyrelsen kan hente hjælp ved byggeudvalget, når der skal godkendes byggetilladelser. Ansøgning med tegning skal havelejeren stadig sende til godkendelse i bestyrelsen.

Mogens have 21 og Jesper have 23

Fælleshusudvalg:

Stå for udlejning af fælleshus, udfærdige liste til brug for opkrævning af leje, åbne/lukke ved arrangementer, åbne for varmt vand ved udlejning, fællesmøder/fællesarbejde m.m., opsyn

Tove have 31, Ella have 33

Festudvalg:

Udvalget står for Sct. Hans fest og øvrige fester i kolonien, bytte/loppemarked og hvad de ellers kan finde på. Alt for at fremme det sociale samvær i vores koloni.

Mette-Marie have 19, Rie have 6, Sten have 14, Vanessa have 35, Atefe have 26 og Annette i have 1b 

Toiletudvalg:

Susan have 29, Ella have 33 og Vanessa have 35

unsplash