Deklaration tinglyst 28. marts 2018

Deklaration Byhaverne

 Bebyggelse og skel Undertegnende ejere bestemmer herved, at der med virkning for kolonihaveejere og så længe arealerne er udpeget i lokalplan som kolonihaver gælder følgende: Overnatning er kun tilladt i perioden 1. april - 31. oktober. For bebyggelse: at kolonihavehuset maximalt er 50 m², at overdækkede arealer maximalt er 15 m², at bebyggelse maximalt må være i en etage med mulighed for tårne, spir, kupler mv er indenfor den maximale bygningshøjde på 4 m, at fællesbebyggelse maximalt må have et bebygget areal på 100 m². Fremtidige kolonihavehuse skal således opfylde ovennævnte med ikrafttrædelse fra dato for tinglysningen af servitutten. Det er bestyrelsen i den enkelte kolonihaveforening, som skal påse, at betingelsen er opfyldt. Skel: Afstanden fra bygninger og overdækkede arealer til havens afgræsning mod nabohaver og til skel skal være mindst 2,5 meter. Påtaleret er Svendborg Kommune. Med hensyn til de på ejendommen påhvilende pantehæftelser, servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Bøgehaven 1 5700 Svendborg Landsejerlav: Tved By, Tved Matrikelnummer: 0016i Status: Tinglyst Tinglysningsdato: 28.03.2018 12:53:49 Dokumenttype: Servitut Dato/løbenummer: 28.03.2018-1009688959

unsplash